Biomasa

Vedlejší produkt pilařské výroby (piliny a palivo - odřezky).